Õppemaks

NimetusMaksumus
Õppemaks ( KOV toetusega* )30eurot
Liikmemaks noorele5eurot
Sissestumismaks noorele5eurot
Sisseastumismaks täiskasvanule20eurot
Liikmemaks täiskasvanule20eurot

*Kui õpilase sporditegevuse toetuse saajaks ei ole 30.novembriks kinnitatud Eesti Spordiselts Põhjakotkas, siis kehtivad õpilasele kõrgemad õppemaksud. Spordiklubi kinnitamise juhend

**Õppemaksus sisalduv kohatasu kuulub tasumisele sõltumata puudumistest. Puudumised ei vabasta õppemaksu tasumise kohustusest.

Õppemaks on arvutatud eeldusel, et tegu on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elava lapsega, kelle vanem või muu seaduslik esindaja on kinnitanud hiljemalt 30. novembril soovi määrata Tallinna linna makstav 7–19-aastase lapse sporditegevuse toetus Eesti Spordiseltsile Põhjakotkas.

Kui õpilane ei ela rahvastikuregistri andmetel Tallinnas või kui tema sporditegevuse toetuse kinnitust ei ole tehtud ES Põhjakotkas kasuks, siis on õpilase treeningutasu hinnakirjas kehtestatust suurem.

Väljaspool Tallinna elava lapse vanem saab infot sporditegevuse toetuse võimalikkuse kohta rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsusest või meie üldtelefonilt.